Music Explorer icon

Tải xuống miễn phí Music Explorer APK cho Android

1.1.4 Exigocs
5,0 (3)

Download and listen to all the music in the world

Apk này là virus miễn phí và an toàn để tải về từ gương này.

Bạn đang tìm kiếm một ứng dụng / trò chơi Audio như apk Music Explorer? Giờ đây, bạn có thể nhận được các ứng dụng / trò chơi Audio tuyệt vời thông qua thiết bị Android của mình. Music Explorer là một Phần mềm ứng dụng được phát triển bởi Exigocs. Music Explorer là một trong những ứng dụng / trò chơi di động tốt nhất cung cấp nhiều tính năng bổ sung và khả năng khác ngoài việc chơi.

Phiên bản mới nhất của APK Music Explorer là 1.1.4 Tải xuống và cài đặt miễn phí có sẵn cho tất cả các thiết bị Android, hỗ trợ phiên bản trở lên.

Trong điện thoại Android, để cài đặt và chạy phiên bản APK không gặp sự cố, người dùng phải có không gian lưu trữ miễn phí . Người dùng có thể truy cập APK thuận tiện bằng cách nhấp vào nút Tải xuống được đề cập trong bài viết này.

Đây là một thay thế tuyệt vời cho các Audio khác vì nhiều lý do, nhưng đặc biệt là vì nó dễ sử dụng.

Tải xuống APK và mở nó bằng trình quản lý tệp yêu thích của bạn và cài đặt nó bằng cách nhấn vào tên tệp. Nếu quá trình cài đặt không bắt đầu, bạn cần bật các nguồn không xác định trong cài đặt Android của mình.

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Category:
Free Audio
Yêu cầu Android:
License:
Free
Package Name
com.exigo.musicexplorer
Cài đặt:
302148
Cập nhật vào:
Thg8 24, 2015
Music Explorer is an app that lets you download thousands of songs, music, and listen to your Android device. All you need is a minimalist, internet connection.

You can choose songs in your device's memory that you can listen without an internet connection. Or stream music directly from the Internet, regardless of the option you like, Music Explorer allows you to enjoy the best band and most popular songs at the moment.

In addition to the main music window in the main window, you can choose which search engine to use in the app's settings. However, the best option is to mark all of them so that you can do your search.

Music Explorer is a great application to download and play. The best part is that you can not download anywhere at any time