Photo Keypad Lock Screen icon

Tải xuống miễn phí Photo Keypad Lock Screen APK cho Android

7.0 Smart Mobile Lin
()

Use photos as backgrounds for your lock screen

Apk này là virus miễn phí và an toàn để tải về từ gương này.

Bạn đang tìm kiếm một ứng dụng / trò chơi Personalization như apk Photo Keypad Lock Screen? Giờ đây, bạn có thể nhận được các ứng dụng / trò chơi Personalization tuyệt vời thông qua thiết bị Android của mình. Photo Keypad Lock Screen là một Phần mềm ứng dụng được phát triển bởi Smart Mobile Lin. Photo Keypad Lock Screen là một trong những ứng dụng / trò chơi di động tốt nhất cung cấp nhiều tính năng bổ sung và khả năng khác ngoài việc chơi.

Phiên bản mới nhất của APK Photo Keypad Lock Screen là 7.0 Tải xuống và cài đặt miễn phí có sẵn cho tất cả các thiết bị Android, hỗ trợ phiên bản trở lên.

Trong điện thoại Android, để cài đặt và chạy phiên bản APK không gặp sự cố, người dùng phải có không gian lưu trữ miễn phí . Người dùng có thể truy cập APK thuận tiện bằng cách nhấp vào nút Tải xuống được đề cập trong bài viết này.

Đây là một thay thế tuyệt vời cho các Personalization khác vì nhiều lý do, nhưng đặc biệt là vì nó dễ sử dụng.

Tải xuống APK và mở nó bằng trình quản lý tệp yêu thích của bạn và cài đặt nó bằng cách nhấn vào tên tệp. Nếu quá trình cài đặt không bắt đầu, bạn cần bật các nguồn không xác định trong cài đặt Android của mình.

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Yêu cầu Android:
License:
Free
Package Name
com.smart.mobile.lin.photo.keypad.locker
Cài đặt:
100894
Cập nhật vào:
Thg6 05, 2019
Photo Keypad Lock Screen is an app that lets you add additional lock screens to your Android. This screen is not just a classic look for iOS, but you can customize it with your own images.

Generally, for such an application, you can only customize the wallpaper on the lock screen. Photo Keypad Lock Screen lets you adjust any number on the screen. In this way, each button has its own custom image.

Photo Keypad Lock Screen is a very application that offers many options to configure the screen, though it is not particularly useful (Android offers a custom lock screen by default).

Previous Versions