Popcorn Buzz icon

Popcorn Buzz APK for Android Free Download

1.3.2 LINE
3,0 (3)

Make group calls and talk with your friends

This apk is virus free and safe to download from this mirror.

Bạn đang tìm kiếm một ứng dụng / trò chơi Messaging như apk Popcorn Buzz? Giờ đây, bạn có thể nhận được các ứng dụng / trò chơi Messaging tuyệt vời thông qua thiết bị Android của mình. Popcorn Buzz là một Phần mềm ứng dụng được phát triển bởi LINE. Popcorn Buzz là một trong những ứng dụng / trò chơi di động tốt nhất cung cấp nhiều tính năng bổ sung và khả năng khác ngoài việc chơi.

Phiên bản mới nhất của APK Popcorn Buzz là 1.3.2 Tải xuống và cài đặt miễn phí có sẵn cho tất cả các thiết bị Android, hỗ trợ phiên bản trở lên.

Trong điện thoại Android, để cài đặt và chạy phiên bản APK không gặp sự cố, người dùng phải có không gian lưu trữ miễn phí . Người dùng có thể truy cập APK thuận tiện bằng cách nhấp vào nút Tải xuống được đề cập trong bài viết này.

Đây là một thay thế tuyệt vời cho các Messaging khác vì nhiều lý do, nhưng đặc biệt là vì nó dễ sử dụng.

Tải xuống APK và mở nó bằng trình quản lý tệp yêu thích của bạn và cài đặt nó bằng cách nhấn vào tên tệp. Nếu quá trình cài đặt không bắt đầu, bạn cần bật các nguồn không xác định trong cài đặt Android của mình.

Google Play Additional Information for App:

Category:
Free Messaging
Required Android:
License:
Free
Package Name
com.linecorp.conference
Installs:
81367
Updated On:
Thg8 26, 2016

Popcorn Buzz is an application developed by LINE Corporation (Line, B612) that allows you to call your friends for free and talk to the group. You can add 200 people to each call.


There is only one thing needed to use Popcorn Buzz. All other users can also install programs on their devices. Of course, to use the app, the line does not need to be installed on the same device.


With the Popcorn Buzz interface, you can easily invite any contact on your Android device. You can also use other apps to invite friends to chat.


Popcorn Buzz is an interesting tool that lets you make a bigger group call. Of course, this may be a little chaos, but it can help you to create a society in a different way.

Previous Versions