Root Browser icon

Root Browser APK for Android Free Download

3.5.10.0 JRummy Apps
4,7 (3)

A file browser for 'root' users

This apk is virus free and safe to download from this mirror.

Bạn đang tìm kiếm một ứng dụng / trò chơi Root như apk Root Browser? Giờ đây, bạn có thể nhận được các ứng dụng / trò chơi Root tuyệt vời thông qua thiết bị Android của mình. Root Browser là một Phần mềm ứng dụng được phát triển bởi JRummy Apps. Root Browser là một trong những ứng dụng / trò chơi di động tốt nhất cung cấp nhiều tính năng bổ sung và khả năng khác ngoài việc chơi.

Phiên bản mới nhất của APK Root Browser là 3.5.10.0 Tải xuống và cài đặt miễn phí có sẵn cho tất cả các thiết bị Android, hỗ trợ phiên bản trở lên.

Trong điện thoại Android, để cài đặt và chạy phiên bản APK không gặp sự cố, người dùng phải có không gian lưu trữ miễn phí . Người dùng có thể truy cập APK thuận tiện bằng cách nhấp vào nút Tải xuống được đề cập trong bài viết này.

Đây là một thay thế tuyệt vời cho các Root khác vì nhiều lý do, nhưng đặc biệt là vì nó dễ sử dụng.

Tải xuống APK và mở nó bằng trình quản lý tệp yêu thích của bạn và cài đặt nó bằng cách nhấn vào tên tệp. Nếu quá trình cài đặt không bắt đầu, bạn cần bật các nguồn không xác định trong cài đặt Android của mình.

Google Play Additional Information for App:

Category:
Free Root
Required Android:
License:
Free
Package Name
com.jrummy.root.browserfree
Installs:
1807811
Updated On:
Thg2 06, 2019
The root browser is a file management tool whose purpose is solely based on the user's Android. The reason to access many of the application's features is that you can not use super user permissions.

The root browser gives you the same tool that you can find in any appropriate file browser: You can copy, cut and move files and folders, as well as change the name of the document.

Other interesting options offered by the root browser include any file's features (reading, writing, executing) or compression of multiple documents in the same file. In addition, you can find content in any APK or ZIP file.

The root browser is a great file browser that is very useful for a rooted device. It gives everything to a special Android file explorer with a special feature offering

Previous Versions