RootCloak Plus icon

RootCloak Plus APK for Android Free Download

1.2 devadvance
()

Hide the root of your device whenever you want

This apk is virus free and safe to download from this mirror.

Bạn đang tìm kiếm một ứng dụng / trò chơi Root như apk RootCloak Plus? Giờ đây, bạn có thể nhận được các ứng dụng / trò chơi Root tuyệt vời thông qua thiết bị Android của mình. RootCloak Plus là một Phần mềm ứng dụng được phát triển bởi devadvance. RootCloak Plus là một trong những ứng dụng / trò chơi di động tốt nhất cung cấp nhiều tính năng bổ sung và khả năng khác ngoài việc chơi.

Phiên bản mới nhất của APK RootCloak Plus là 1.2 Tải xuống và cài đặt miễn phí có sẵn cho tất cả các thiết bị Android, hỗ trợ phiên bản trở lên.

Trong điện thoại Android, để cài đặt và chạy phiên bản APK không gặp sự cố, người dùng phải có không gian lưu trữ miễn phí . Người dùng có thể truy cập APK thuận tiện bằng cách nhấp vào nút Tải xuống được đề cập trong bài viết này.

Đây là một thay thế tuyệt vời cho các Root khác vì nhiều lý do, nhưng đặc biệt là vì nó dễ sử dụng.

Tải xuống APK và mở nó bằng trình quản lý tệp yêu thích của bạn và cài đặt nó bằng cách nhấn vào tên tệp. Nếu quá trình cài đặt không bắt đầu, bạn cần bật các nguồn không xác định trong cài đặt Android của mình.

Google Play Additional Information for App:

Category:
Free Root
Required Android:
License:
Free
Package Name
com.devadvance.rootcloakplus
Installs:
17601
Updated On:
Thg2 03, 2016
Some apps do not work properly on rooted devices. Rootclock Plus tries to solve this, so you can hide the fact that you can root your device, so these apps can still run smoothly on your device.

To make the right use of Trulock Plus, you must meet many requirements. First of all, you obviously need a simple device. Secondly, you need to install Cydia Substrate.

The difference between Disabling RootClock Plus and Route is simple: if you disable the root directory of your device, then you do not have root privileges in any of your applications. However, if you use RootClock Plus, the rest of the application will continue to work as well.

Root class Plus is basically a very interesting application for Android device users because it is relatively common for some apps not to work with this kind of device.