SU Root Checker icon

SU Root Checker APK for Android Free Download

2.0 Sai Soft
5,0 (1)

Do you have a rooted device?

This apk is virus free and safe to download from this mirror.

Bạn đang tìm kiếm một ứng dụng / trò chơi Root như apk SU Root Checker? Giờ đây, bạn có thể nhận được các ứng dụng / trò chơi Root tuyệt vời thông qua thiết bị Android của mình. SU Root Checker là một Phần mềm ứng dụng được phát triển bởi Sai Soft. SU Root Checker là một trong những ứng dụng / trò chơi di động tốt nhất cung cấp nhiều tính năng bổ sung và khả năng khác ngoài việc chơi.

Phiên bản mới nhất của APK SU Root Checker là 2.0 Tải xuống và cài đặt miễn phí có sẵn cho tất cả các thiết bị Android, hỗ trợ phiên bản trở lên.

Trong điện thoại Android, để cài đặt và chạy phiên bản APK không gặp sự cố, người dùng phải có không gian lưu trữ miễn phí . Người dùng có thể truy cập APK thuận tiện bằng cách nhấp vào nút Tải xuống được đề cập trong bài viết này.

Đây là một thay thế tuyệt vời cho các Root khác vì nhiều lý do, nhưng đặc biệt là vì nó dễ sử dụng.

Tải xuống APK và mở nó bằng trình quản lý tệp yêu thích của bạn và cài đặt nó bằng cách nhấn vào tên tệp. Nếu quá trình cài đặt không bắt đầu, bạn cần bật các nguồn không xác định trong cài đặt Android của mình.

Google Play Additional Information for App:

Category:
Free Root
Required Android:
License:
Free
Package Name
com.pricefull.surootchecker
Installs:
21866
Updated On:
Thg6 17, 2015
The SU Root Checker is an application that searches for you as your Android root or not. It's important to know that this app is not root-ready for your Android device. It just tells you whether it is already root or not.

While this app will not help you root it directly, you will get a link to root wiki to know more about what you need to do.

SU Root Checker is an interesting application for anyone who checks if their device is root or not. With only one touch you can be sure of sure.